top of page
이삭 홈페이지 메인2(VN).png
이삭 홈페이지 메인3(VN).png

HỆ THỐNG AN NINH TỰ ĐỘNG

CCTV 시스템 무인 관제  ​

Dịch vụ bảo an báo động thời gian thực tế 24h bằng messenger mọi lúc mọi nơi

Dịch vụ giám sát camera suốt 365 ngày

Lắp đặt cảm biến ở các khu vực không được phép ra vào như khu vực bên ngoài công ty, khu vực hạn chế hoặc không được phép vào.

Báo cáo tình hình bất thường trong công ty, như lệnh tuần tra trong công ty, văn phòng, v.v bằng cách liên lạc với nhân viên an ninh được triển khai trong thời gian thực

ISSAC SECURITY 시스템
ISSAC
KOREA SECURITY
​베트남 전문 경비 보안 
회사 내부 관제실.jpg
63dd3b3c2d98dcc68589.jpg

Dịch vụ camera an ninh thời gian thực không có điểm mù( lắp đặt hệ thống an ninh tự động CCTV)

​경비 지원 

공장,공업 단지,빌딩,식당,아파트,경호원 ,공연,행사 등 경비인력 지원

​회사 규정에 따른 경비 업무 (입출입관리,  회사내 순찰, 주차장관리등)

​ 365일 회사내 화재, 보안 관련하여 이상 발생시 실시간 보고(보안방별도 운영)

​호치민, 하노이, 다낭, 나트랑등 전국 경비 인력 지원 가능

경호 업무 훈련.png
8345623d9dd862863bc9.jpg
KakaoTalk_20181210_065326834.jpg
출입 검색대.jpg

​설치 서비스

보안설치 관련 서비스

차량 출입기계 , 보안 x-ray 스캐너, 보안 검색대 , 자동도어락 설치 지원 

​직원 출퇴근 확인 지문 인식기, 보안 구역 지문및 키패드 인식기 설치 지원

방역 서비스 관련 지원

​네트워크 인터넷 설치및 점검 서비스 지원

빔 시스템 점검.jpg
작업 사진 2020.jpg
KakaoTalk_20190313_084547855.jpg
20200903_161602.png

​렌트카 서비스

단기 장기  4인승,9인승,11인승  다양한 렌트 차량 지원

​베트남 현지에서 가장 저렴한 유지비용으로 렌트차량 이용 가능

각종 행사, 업무,광관 여행객등 각종 일정에 따라 일일 차량 지원 가능(기사포함)​

%EB%A0%8C%ED%8A%B8%20%ED%91%9C%EC%A7%80%
차량렌트 없음 사진.jpg
bottom of page