top of page

CCTV Compare

​installation thành phần

​Latest IP Camera       _cc781905-5cccf78-3194-bbc-3194-bbc-3194-bbc-31994-3190-3194-bbc-3194-31903 3194 bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb-3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb-3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb-3b-136bad5cf58d_bbc-3158-551351758 3194-bb3b-136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-3194-b3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-b3b-dc_1905-5ccb-136905-bbc5655ccf5851358_b58 Máy ảnh analog cũ 

​installation thành phần

ISSAC  IP카메라.png
IP VS 아날로그 그림.png

Được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc bảo mật mạng​​​​​_d014cd9c08238678-9239c07d8679 3239-9149-20813d6c673b_​​_d04a07d8-9cd-1-3239-9149-2398673a -9149-20813d6c673b_​_d04a07d8-9cd1-3239-9149- 20813d6c673b_​

Ưu điểm: Chất lượng tốt   Bảo mật tốt.

Nhược điểm: Cài đặt ban đầu expensive.

Chủ yếu được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và gia đình.

Ưu điểm: chi phí cài đặt ban đầu thấp

Nhược điểm: Dễ vỡ kính và chất lượng hình ảnh kém.

ISSAC DVR 아날로그 카메라 연결 사진.png

IPCAM 2.0MP FULL HD

Hỗ trợ miễn phí ​ Video cài đặt

 Analog 2.0MP FULL HD

  ​ Video cài đặt

bottom of page