top of page
메인 화면.png

2024년 전역 서비스중

Hệ thống bảo mật không được giám sát 

Dịch vụ an ninh báo động thời gian thực 24/7 qua Messenger mọi lúc, mọi nơi

​ Camera Dịch vụ giám sát 365 ngày

  Cài đặt cảm biến  trong các khu vực hạn chế xâm nhập, xâm nhập, khu vực bên ngoài, v.v.

​ Phối hợp với nhân viên an ninh được triển khai trong thời gian thực để cung cấp hướng dẫn tuần tra cho công ty, văn phòng, v.v. 

ISSAC SECURITY 시스템
ISSAC
KOREA SECURITY
​베트남 전문 경비 보안 
회사 내부 관제실.jpg
63dd3b3c2d98dcc68589.jpg

Dịch vụ an ninh thời gian thực không có điểm mù (CCTV  cài đặt hệ thống không giám sát) 

​expense hỗ trợ 

Hỗ trợ nhân viên an ninh nhà máy, cụm công nghiệp, cao ốc, nhà hàng, chung cư, vệ sĩ, biểu diễn, sự kiện, v.v.

​ Công tác an ninh theo quy định của công ty (quản lý xuất nhập cảnh,   tuần tra trong công ty, quản lý bãi đậu xe, v.v.)

​ Báo cáo thời gian thực trong trường hợp hỏa hoạn hoặc các bất thường liên quan đến an ninh trong công ty 365 ngày một năm (Phòng bảo vệ được vận hành riêng)

경호 업무 훈련.png
8345623d9dd862863bc9.jpg
KakaoTalk_20181210_065326834.jpg
출입 검색대.jpg

​ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, v.v. Có nhân viên an ninh quốc gia hỗ trợ

Các dịch vụ liên quan đến cài đặt bảo mật

Máy ra vào xe, máy quét x-quang an ninh, điểm kiểm tra an ninh, khóa cửa tự động installation support 

​Đầu đọc vân tay cho nhân viên chấm công, Khu vực an toàn Hỗ trợ cài đặt đầu đọc vân tay và bàn phím

Hỗ trợ liên quan đến dịch vụ kiểm dịch

​ Hỗ trợ dịch vụ kiểm tra và cài đặt Internet mạng

빔 시스템 점검.jpg
작업 사진 2020.jpg
KakaoTalk_20190313_084547855.jpg
20200903_161602.png

Các dịch vụ liên quan đến cài đặt bảo mật

Máy ra vào xe, máy quét x-quang an ninh, điểm kiểm tra an ninh, khóa cửa tự động installation support 

​Đầu đọc vân tay cho nhân viên chấm công, Khu vực an toàn Hỗ trợ cài đặt đầu đọc vân tay và bàn phím

Hỗ trợ liên quan đến dịch vụ kiểm dịch

​ Hỗ trợ dịch vụ kiểm tra và cài đặt Internet mạng

z4490153901640_5f127cc8222f90c6988cc21bed9736cc.jpg
z4490153914719_282341d5883bad41641ce8044f9845e1.jpg
z4490153918859_18363c1ab19af982bb8415e5e795d634.jpg
z4490153917582_70a37abae567f65dcf6d6acbf58c3b0d.jpg
z4490153798390_79f722fcea2eba9c23384b60012a284f.jpg

Các dịch vụ liên quan đến cài đặt bảo mật

​ Hỗ trợ dịch vụ kiểm tra và cài đặt Internet mạng

​ Hỗ trợ dịch vụ kiểm tra và cài đặt Internet mạng

​ Hỗ trợ dịch vụ kiểm tra và cài đặt Internet mạng

​ Hỗ trợ dịch vụ kiểm tra và cài đặt Internet mạng

image.png
신규 건설1.jpg
신규 건설 2.jpg
bottom of page